Sunday, December 17, 2006

A-mach air a slige

Ar slìochd, a’sleamhnachadh
Sìos gu slaodach slèisdean
An t-slànaigheir a’sleuchdadh
‘S a’sloinneadh ar sluaigh

No comments: