Monday, December 11, 2006

Bliadhna

Bliadhna
Facail mar dhuilleagan
Sealltainn mar theangan
Mo chridhe a’cagair
Cho glic, òg, eu-daingeann

Facail mar dhìtheanan
Fosgladh ar sgeòil
Pògaibh mo shùilean
Nochdtar a seòl

Faclair mar shìl
Gleidheil na fìrinn
Mu dheireadh an t-samhraidh
Ar n-òige chrìon

Ach facail mar leòntan
Toirt nam chuimhne a gaoil
‘S mar a chaoidheas duilleach
Na gucagan, far am bi toil

1 comment:

Steafan MacRisnidh said...

Tha do bhàrdachd a` còrdadh rium, a Chaomhin.