Thursday, January 11, 2007

Cànan an Aodainn

An Laideann
Bidh sexus ri lorg eadar serratus agus sica, eagaichte agus biodag

An Eadailtis
Bidh sesso ri lorg eadar serpente agus sfoggiare, nathair agus taisbean

An Frangais
Bidh sexe ri lorg eadar servilité agus simulacre, daorsa agus coltas

An Gearmailtis
Bidh sex ri lorg eadar seuche agus sicherheit, galar-sgaoilte agus sàbhailteachd

An Beurla
Bidh sex ri lorg eadar sewage agus shackle

An Albais
Bidh tail-toddle ri lorg eadar tade agus talent, gartan agus miann

An Gàidhlig
Bidh feise ri lorg eadar fèis agus feiseag